Με καλύτερες κατανομές των σκαγιών από το κέντρο έως τα όρια του κύκλου της τουφεκιάς, οι σκοπευτές επωφελούνται από ένα μεγαλύτερο περιθώριου σκοπευτικού σφάλματος απ’ όσο ήταν επιτεύξιμο έως τώρα. Αυτό μεταφράζεται σε περισσότερα «/» στο φύλλο αγώνα ή σε περισσότερα θηράματα στο γιλέκο του κυνηγού.

Όταν ο Jimmy Muller ξεκίνησε να εξελίσσει την γκάμα των κυνηγετικών του τσοκ, είχε έναν μόνο στόχο στο μυαλό του: Να εξελίξει ένα τσοκ που θα ξεπεράσει σε απόδοση όλα τα τσοκ της αγοράς ανεξαρτήτως της επιλογής φυσιγγίων. Τα κατάφερε.

TPL_AJAX_LOADING
TPL_AJAX_LOADING